ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.อพอลโล่ โซล่าร์ / วังน้ำเย็น / อ.วังเย็น /จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 3.6 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.อพอลโล่ โซล่าร์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระแก้ว
PPA 28 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 28 เม.ย. 2559
โครงการบจ.อพอลโล่ โซล่าร์ / วังม่วง/ อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 1.8 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.อพอลโล่ โซล่าร์
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระบุรี
PPA 18 ธ.ค. 2558 - 17 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 18 ธ.ค. 2558
โครงการบจ.อามานูฟ / คลองหินปูน,โคกสนั่น, สวนป่า/ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว, วังใหม่1-2/ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 30.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.อามานูฟ
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ ลพบุรี
PPA 28 เม.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 28 เม.ย. 2559
โครงการบจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล / คลองปูน / อ.แกลง จ.ระยอง
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.95 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.377
บจ.พาวเวอร์ เทคโนโลยี อินเตอร์เนชั่นแนล
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ ระยอง
PPA 10 มิ.ย. 2559 - 30 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 10 มิ.ย. 2559