ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.มีเดียมาร์ค วังหลุม พิจิตร
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.90 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.มีเดียมาร์ค
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ มหาสารคาม
PPA 3 ธ.ค. 2558 - 2 ธ.ค. 2583
กำหนดการ COD 8 ก.พ. 2556
โครงการบจ.พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) โครงการ 1
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 6.50
บจ.พีที ไดร์ว (ประเทศไทย)
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 10 ปี
ที่ตั้งโครงการ อุบลราชธานี
PPA 10 ต.ค.2557 - 9 ต.ค. 2567
กำหนดการ COD 10 พ.ย. 2557
โครงการบจ.กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 0.952 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 6.50
บจ.กรีน ไบ-โอ มหาสารคาม
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 9 ปี
ที่ตั้งโครงการ มหาสารคาม
PPA 8 ก.พ. 2556 - 7 ก.พ. 2566
กำหนดการ COD 8 ก.พ. 2556
โครงการบจ.โปร โซล่าร์ วัน โครงการ 1
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 4 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 8.00
บจ.โปร โซล่าร์ วัน
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 7 ปี
Project Location Prachinburi
PPA 2 เม.ย. 2557 - 30 พ.ย. 2564
กำหนดการ COD 8 ก.พ. 2556