ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โครงการทั้งหมด

3
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

24
เมกะวัตต์

ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดยบริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี จำกัด โดยขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP ทั้งในระบบ Adder เป็นระยะเวลา 7 ปี โดยมีอายุสัญญารับซื้อไฟฟ้า 5 ปี  และต่ออัตโนมัติทุก 5 ปี และระบบ Feed-in-Tariff ที่มีอายุสัญญา 20 ปี  

ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากขยะดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว โครงการ กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 24 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้ว จังหวัดพิจิตร และจังหวัดหนองคาย ซึ่งยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาอีก 3 โครงการ กำลังการผลิตตามปริมาณเสนอขายตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ารวม 40 เมกะวัตต์


โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

โครงการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร/ บจ. หนองคายน่าอยู่/ จ.หนองคาย
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 6 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 2.39
บริษัท หนองคาย น่าอยู่ จำกัด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา(Premium สนับสนุน 8 ปีแรก)
ที่ตั้งโครงการ หนองคาย
PPA 30 พ.ย. 2565 - 31 ธ.ค. 2582
กำหนดการ COD 30 พ.ย. 2565
โครงการบจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 / จังหวัดพิจิตร
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 9 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 3.50
บจ.ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 7 ปี
ที่ตั้งโครงการ พิจิตร
PPA 30 เม.ย. 2563 - 30 เม.ย. 2570
กำหนดการ COD 30 เม.ย. 2563
โครงการบจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี / จังหวัดสระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 9 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 3.50
บจ.กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 7 ปี
ที่ตั้งโครงการ จังหวัดสระแก้ว
PPA 14 มิ.ย. 2561 - 14 มิ.ย. 2568
กำหนดการ COD 14 มิ.ย. 2561