ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด/โครงการ SPP Hybrid / จ.สระแก้ว
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 16.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 1.0295+FiTv
บจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า EGAT
ระยะเวลา PPA 19 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระแก้ว
PPA 20 ม.ค. 2566 - 19 ม.ค. 2586
กำหนดการ COD 20 ม.ค. 2566
โครงการบจ.ไอคิว กู๊ด / ผู้เลี้ยงผึ้งจังหวัดแพร่
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 4.12
บจ.ไอคิว กู๊ด
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ แพร่
PPA 27 ธ.ค. 2561 - 26 ธ.ค. 2586
กำหนดการ COD 27 ธ.ค. 2561
โครงการบจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี / ผู้ผลิตยางพาราสุราษฎร์ธานี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 4.12
บจ.ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สุราษฎร์ธานี
PPA 24 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2586
กำหนดการ COD 24 ธ.ค. 2561
โครงการบจ.ไทยกรีน / โนนสัง/ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 4.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 4.12
บจ.ไทยกรีน
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ หนองบัวลำภู
PPA 26 ธ.ค. 2561 - 23 ธ.ค. 2586
กำหนดการ COD 26 ธ.ค. 2561