ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการทั้งหมด

101
โครงการ

ปริมาณไฟฟ้า

579.60
เมกะวัตต์

    ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการภายใต้กลุ่มบริษัทที่ถือหุ้นโดย บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด (SSE) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) การไฟฟ้านครหลวง  (MEA) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ประเทศไทย และการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) ที่ประเทศเวียดนาม ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจาก VSPP และ SPP ผ่านระบบสายส่งไฟฟ้าที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว 20 - 25 ปี นอกจากนี้ยังขยายการลงทุนไปยังภาคเอกชนในลักษณะ Private PPA ในรูปแบบการติดตั้งแบบบนพื้นดิน (Solar Farm) แบบทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar) และแบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Roof loop)  ซึ่งบางโครงการได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 110 โครงการ กำลังการผลิตรวม 1,416.32เมกะวัตต์โดยเป็นพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศไทยจำนวน 101 โครงการ กำลังการผลิต 579.60 เมกะวัตต์และที่ประเทศเวียดนามจำนวน 9 โครงการ กำลังการผลิต 836.72 เมกะวัตต์

โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการบจ.ไอคิว เอ็นเนอร์ยี / นครชัยศรี/ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.ไอคิว เอ็นเนอร์ยี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ นครปฐม
PPA 27 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2584
กำหนดการ COD 27 ธ.ค. 2559
โครงการบจ.เอไอคิว เอ็นเนอร์ยี / ธกส.สระบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 1.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.เอไอคิว เอ็นเนอร์ยี
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สระบุรี
PPA 27 ธ.ค. 2559 - 26 ธ.ค. 2584
กำหนดการ COD 27 ธ.ค. 2559
โครงการบจ.ไอคิว โซล่า /กระทุ่มแบน/ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 5.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.377
บจ.ไอคิว โซล่า
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ สมุทรสาคร
PPA 24 พ.ย. 2560 - 30 ธ.ค. 2584
กำหนดการ COD 24 พ.ย. 2560
โครงการบจ.ไอคิว โซล่า / ไร่อ้อยโพธาราม/ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ปริมาณการขายไฟฟ้าตามสัญญา 2.0 MW
อัตราการรับซื้อไฟฟ้า 5.66
บจ.ไอคิว โซล่า
ผู้รับซื้อไฟฟ้า PEA
ระยะเวลา PPA 24 ปี
ที่ตั้งโครงการ ราชบุรี
PPA 26 ธ.ค. 2559 - 25 ธ.ค. 2584
กำหนดการ COD 26 ธ.ค. 2559