แจ้งความคืบหน้าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่ประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์

09 ตุลาคม 2566ข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง