UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Super Energy về Dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3

09 มิถุนายน 2565

UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Super Energy về Dự án Nhà máy Điện gió Bạc Liêu giai đoạn 3