บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 1,050 ชุด

11 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์
สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 1,050 ชุด
ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย, โรงเรียนบ้านหันทราย, โรงเรียนบ้านหนองบัว

วันที่ 11 ก.พ. 2565 บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ ไฮบริด จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ สนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน 1,050 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหันทราย, โรงเรียนบ้านหันทราย, โรงเรียนบ้านหนองบัว เพื่อใช้ในการบริการประชาชน และนักเรียน เพื่อควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลหันทราย โดยมี นายมังกร ศรีชมภู ผอ.รพ.สต.หันทราย
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหันทราย และ โรงเรียนบ้านหนองบัว ร่วมรับมอบ