บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด

23 กรกฎาคม 2564


บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัดมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัทซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี จำกัด โดย ทีมมวลชนสัมพันธ์ เข้ามอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้กับชุมชน หมู่ 8 บ้านดงทม ต.หันทราย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19อรัญประเทศ, กำนันศักดิ์สิทธิ์ ธนจำรัส กำนันต.หันทราย, นายสิงห์หา ใสกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.หันทราย ร่วมรับมอบ และทางผู้ใหญ่บ้านได้นำถุงยังชีพเข้าไปดำเนินการแจกจ่ายในหมู่ 8 บ้านดงทม ซึ่งปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อและสัมผัสเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมาก และได้ทำการล็อคดาวน์ปิดพื้นที่เข้าออกหมู่บ้านดังกล่าวข่าวสาร และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง