โรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร

07 สิงหาคม 2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิจิตร ประกอบไปด้วย 3 บริษัท นำโดย บริษัท ซุปเปอร์ เอิร์ธ เอนเนอร์ยี 6 จำกัด, บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และ บริษัท ศแบงยั่งยืน พิจิตร จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าห่วงใยใส่ใจชุมชน ร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 มอบหน้ากาผ้าอนามัยให้แก่เด็กนักเรียน จำนวน 7 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหลุม จังหวัดพิจิตร นักเรียนจำนวน 850 คน หน้ากากผ้าอนามัยจำนวน 1,700 ชิ้น ครอบคลุมทั้งต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ซึ่งในการนี้ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอวชิรบารมี ให้เกียรติเป็นประธาน ร่วมด้วยนายก อบต.หนองหลุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.หนองหลุม ในตำบลหนองหลุมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้