Super Scholarships for Super Srudents:มอบทุนนักเรียน 11 โรงเรียน จำนวน 135 ทุนการศึกษา

17 กรกฎาคม 2563

Super Scholarships for Super Srudents:มอบทุนนักเรียน 11 โรงเรียน จำนวน 135 ทุนการศึกษาและมอบสมุดจำนวน 5,000 เล่ม กระเป่าจำนวน 500 ใบรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000,000มVND (แจกทุนการศึกษาที่ หว่านเย้า 2 โรงเรียน)